Europatermine-NRW

Aktuelle Termine zum Thema Europa
  1. Montag, 29 April 2019, Dortmund
  2. Freitag, 03 Mai 2019, Bonn
  3. Sonntag, 05 Mai 2019, Bergkamen
  4. Montag, 06 Mai 2019, Dortmund
  5. Sonntag, 12 Mai 2019, Dortmund
  6. Montag, 13 Mai 2019, Dortmund
  7. Mittwoch, 15 Mai 2019, Witten
  8. Mittwoch, 15 Mai 2019, Aachen
  9. Donnerstag, 16 Mai 2019, Dortmund
  10. Mittwoch, 22 Mai 2019, Altena